ศูนย์บริการ TicWatch Service Center

เวลาเปิดให้บริการ – Hours:
จันทร์ – เสาร์ , 10:00-17:00

ที่อยู่ – Address:
โครงการ ยูเซ็นเตอร์ 1 ห้อง A07-A08 ซอยจุฬา 48  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ – Tel:
02-2152-577